Trainingen

Assertiviteit

En Nu Ik! De training is voor volwassenen vanaf 18 jaar. De training heeft tot doel om effectiever te communiceren in verschillende situaties. Door je onzekerheid en te weinig zelfvertrouwen durf je niet te doen wat je zou willen doen. Je hebt zelfs spanningsklachten en ervaart stress omdat je geen ‘nee’ durft te zeggen op je werk of tegen anderen. Je maakt het anderen naar de zin en cijfert jezelf weg. Kortom dit wil je niet meer. In de training En Nu Ik! leer je assertiever op te treden en leer je hoe je opkomt voor jezelf. In de folder en het blog staat meer informatie. Deze training start bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelden voor de training Assertiviteit En Nu ik! is mogelijk. Je kunt je opgeven voor de training. Deze start zodra er voldoende deelnemers zijn op woensdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur. Meer informatie kun je vinden in de folder.

Acceptance and Commitment

Ook start ik een ACT training. Met deze training (Acceptance Commitment Therapy) help ik mensen om op een flexibele, effectieve manier om te gaan met tegenslagen, problemen, lastige gedachten en obstakels. Kortom: je ontwikkeld meet psychologische flexibiliteit.

Met behulp van verschillende technieken geef ik handvatten om effectief om te gaan met stress, spanning en angsten. Ik geef 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur waarin deelnemers onderzoeken welke obstakels en moeilijkheden ze vermijden. Ze leren bewuster leven en pijnlijke ervaringen te accepteren, onderzoeken wat daadwerkelijk belangrijk is en committeren hun acties aan die waarden. Meer informatie vind je in de folder.

DISC – Effectief communiceren

Deze training bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit. De letters van DISC staan voor 4 belangrijke kenmerken van gedrag, ook wel persoonlijkheidsstijlen genoemd. Dit is concreet observeerbaar gedrag van mensen en de manier waarop zij communiceren. Het model brengt voorkeursgedrag en communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Je begrijpt (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken.

De vragenlijst die je krijgt bestaat uit stellingen. In blokjes van 4  stellingen kies je steeds een stelling die het meest op jou van toepassing is. De uitslag wordt verwerkt in een rapportage. DISC wordt gebruikt in bedrijven, in teams, in de topsport, in dienstverlening, in loopbaanbegeleiding. Meer informatie lees je hier.