Psychodrama

Psychodrama, zoals het ontwikkeld is door Jacob Moreno en geheel wordt onderschreven door de Vereniging voor Psychodrama, is in de eerste plaats een zienswijze op menselijk gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af wat zinvol is. In psychodrama gaat men ervan uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen en met zichzelf om te gaan. De werkwijze van psychodrama helpt de deelnemers om meer contact te maken met de eigen impulsen. Omdat het lichaamsgeheugen wordt aangesproken en geactiveerd, ‘weten’ deelnemers na verloop van tijd ‘beter wat zij willen’. Hun uitdrukkingsstijl wint daardoor aan helderheid en daadkracht. Psychodrama is naast een zienswijze ook een agogische en/of therapeutische werkvorm die mensen helpt om meer zicht te krijgen op hun eigen gedrag. Veel mensen verlangen ernaar zowel persoonlijk als zakelijk beter in contact te kunnen treden met anderen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig. De mens wordt niet ten onrechte een ‘vat vol tegenstrijdigheden’ genoemd. In de omgang met zijn medemens zit de mens vaak zichzelf het meest in de weg. Dit is niet zo verwonderlijk want bij de mens spelen veel onbewuste processen. Veel van wat ons bezielt is ons niet of nauwelijks bekend.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik je helpen?