Bedrijven

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De wereld is in beweging, sneller en ingrijpender dan ooit. Onze omgeving verandert, wijzelf veranderen.
Werk en werkomgeving zijn in beweging. Organisaties gaan mee met ontwikkelingen in hun markten, willen voorop lopen en verwachten daarom steeds meer flexibiliteit van hun medewerkers.

En natuurlijk verandert de individuele mens. Ook hij ontwikkelt zich, belandt in nieuwe levensfasen, stelt andere eisen aan het leven, en dus aan zijn werk.

In zo’n dynamiek is het mogelijk dat de balans tussen medewerker en organisatie zoek raakt. Juist dan komt de dienstverlening bedrijfsmaatschappelijk werk tot zijn recht. Bedrijfsmaatschappelijk werk streeft naar evenwicht tussen mens en organisatie. Opdrachtgevers kunnen aan de slag met vragen als:
• Hoe krijg ik mijn werknemers in beweging?
• Hoe kunnen we de samenwerking binnen het team verbeteren?
• Welke signalen zijn van belang om werkdruk te voorkomen?
• Hoe ga ik om met conflicten en ongewenst gedrag?
• Psychische hulp ter voorkoming van veelvuldig verzuim.
• Omgaan met werkstress.

Werkwijze:

Het gemiddelde aantal gesprekken varieert met een maximum van zeven gesprekken. Is er meer begeleiding nodig dan wordt dit met P &O besproken en een Arbo deskundige. Afhankelijk van dit overleg worden er vervolgafspraken gemaakt. Er kan verwijzing plaatsvinden naar derden.

Samenwerking met organisatie:
Door overleg te hebben met P&O, leidinggevende, arbo-deskundige vindt afstemming plaats. Het belang is dat er een goede balans is tussen werknemer en werkgever. Als Bedrijfsmaatschappelijk werkster is de rol onafhankelijk en deze zal zo objectief mogelijk adviseren. Er is in deze functie geheimhoudingsplicht.
Mocht het aanbod niet toereikend zijn, is verwijzing mogelijk, ook naar de praktijk voor psychosociale therapie.

Trainingen op maat

In bedrijven hebben werknemers soms last van werkstress. Als werkgever is het belangrijk hier aandacht aan te besteden om verzuim te voorkomen. Een training kan hierbij helpen. Hoe om te gaan met werkstress. Ook komt het voor dat werknemers te weinig communicatieve vaardigheden hebben. Hiervoor kan ik een training op maat bieden.

Wilt u meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Prijs op aanvraag.