(Echt)paren

Moeten we bij elkaar blijven? We hebben veel meegemaakt samen maar we willen graag aan onze relatie werken. Hoe we ook ons best doen het blijft steeds hetzelfde. Zij zit me op m’n nek. Hij zegt nooit wat. We hebben geen intimiteit meer, die is steeds minder geworden de laatste tijd. We hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid.

EFT-relatietherapie kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met EFT werk je aan je relatie.

EFT relatietherapie in het kort: Emotionally Focused Therapy:
• richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie
• kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties
• kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid
• zoekt en vindt de zere plekken van vroeger
• bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken

De fases van EFT therapie:
• Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
• Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
• Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun en begrip te vragen.

De duur van de therapie
De duur van de relatietherapie is zeer verschillend. Je gaat samen een proces in. Het ligt aan de situatie en die is voor iedereen weer anders. Soms zijn relatieproblemen diep geworteld en dan zullen er meerdere sessies nodig zijn. Een gemiddelde therapie omvat 12 tot 20 sessies. Uitzonderingen zijn er altijd. Soms hebben we met 5 gesprekken de relatie weer op de rails. Dit komt niet vaak voor. Het is belangrijk voor het paar de problemen in de relatie te leren herkennen en naar de eigen emoties te leren kijken, zodat je samen weer verder kunt. Er is echt veel mogelijk om je relatie te verdiepen, zodat je samen weer op een fijne manier verder kunt.

EFT
EFT zet de emotionele verbinding centraal. EFT gaat uit van de wetenschap dat een veilige hechting van levensbelang is voor een gelukkig leven. Een veilige hechting is niet alleen voor kinderen van belang, maar ook voor volwassenen. Vanuit die wetenschap over hechting is een vorm van partnertherapie ontwikkeld die zeer succesvol is: Emotionally Focused Therapy EFT gaat uit van de visie dat elk mens ernaar verlangt zich emotioneel te verbinden met andere mensen. Mensen starten met een relatie omdat ze iemand treffen met wie ze zich emotioneel verbonden voelen. Iemand bij wie ze zichzelf kunnen zijn en zich geliefd voelen.
Hoe gaan we te werk tijdens deze cursus?
Tijdens de cursus wordt kort uitleg gegeven over het thema. Soms wordt er ter illustratie een stukje film vertoond. Daarna krijg je opdrachten waarmee je aan de slag gaat met je eigen partner, onder 4 ogen en soms gedeeltelijk met de cursusleiding. Je werkt de opdrachten samen uit. Op deze manier wordt het hele boek van Houd me Vast van Sue Johnson doorgewerkt.
Het doel van de cursus is dat partners in een pijnlijke relatie weer stapsgewijs naar elkaar toegroeien. Met de vraag: “Ben je er voor mij als ik je nodig heb?” en die uiteindelijk met een volmondig ‘ja’ beantwoord zal worden.
Je leert het geheim kennen van een stabiele gelukkige relatie (hechting):
• Begrijpen waar en wanneer het vaak mis gaat
• Jezelf te uiten, te zeggen wat je beleeft en nodig hebt
• Gevoelig te zijn voor de signalen en behoeften van de ander
• Meer op je gemak te zijn bij elkaar
• De harmonie te verbeteren en relatiespanningen te verminderen
• Meer plezier en intimiteit te hebben.

Onderwerpen zijn:

  • emoties in liefde en verbinding / hechting
  • (destructieve) patronen binnen relaties
  • opzoeken en vinden van de zere plekken van vroeger
  • bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

Download de folder Relatietherapie.