Beroepsvereniging NVPA, SCAG Klachtenregeling en Koepelorganisatie RBCZ

Het NVPA                 

De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten
Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek. U kunt terecht bij de NVPA psychosociaal therapeut voor begeleiding bij o.a. :

  • Angst en onzekerheid
  • Stress en burn-out
  • Rouw en verlies
  • Somberheid en depressie
  • Relatie- en gezinsproblemen
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten met een psychische component
  • Levens- en zingevingsvragen

Binnen het NVPA vindt u psychosociaal therapeuten met zeer diverse specialisaties.

Het NVPA-Kwaliteitskeurmerk

Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Zij beschikken over een afgeronde HBO of universitaire opleiding (NVAO geaccrediteerd),
alsmede over een gedegen therapeutische vakopleiding (in een bepaalde specialisatie) en
tenminste twee jaar praktijkervaring.
Tevens geldt er een scholingsverplichting zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft. Zo zorgen we ervoor dat uw begeleiding in vertrouwde en professionele handen is.

                                   

 

KOEPELORGANISATIE RBCZ               

Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ. (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.) De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op Hbo-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux. Merkenbureau. Meer informatie over de RBCZ  https://rbcz.nu/over-rbcz/

Aangesloten bij:    

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorgdraagt voor klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht, kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.NVPA.org) onder het kopje ‘voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).