Beroepsvereniging Tuchtrecht Klachtenregeling Koepelorganisatie

Het NVPA                 

De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten
Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek. U kunt terecht bij de NVPA psychosociaal therapeut voor begeleiding bij o.a. :

  • Angst en onzekerheid
  • Stress en burn-out
  • Rouw en verlies
  • Somberheid en depressie
  • Relatie- en gezinsproblemen
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten met een psychische component
  • Levens- en zingevingsvragen

Binnen het NVPA vindt u psychosociaal therapeuten met zeer diverse specialisaties.

Het NVPA-Kwaliteitskeurmerk

Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Zij beschikken over een afgeronde HBO of universitaire opleiding (NVAO geaccrediteerd),
alsmede over een gedegen therapeutische vakopleiding (in een bepaalde specialisatie) en
tenminste twee jaar praktijkervaring.
Tevens geldt er een scholingsverplichting zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft. Zo zorgen we ervoor dat uw begeleiding in vertrouwde en professionele handen is.

                                   

 

KOEPELORGANISATIE RBCZ               

Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ. (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.) De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux.Merkenbureau. Meer informatie over de RBCZ: RBCZ website

Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht, dit is ondergebracht in de Stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg).Waarover kunt u klagen?
Bij de tuchtcolleges kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook de het reglement van de opleiding. Dit zijn twee normen waaraan uw zorgverlener zich moet houden. Hieronder staan enkele voorbeelden. Daarnaast zijn er tal van andere situaties die onder de tuchtnormen vallen.
1e Tuchtnorm: zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten
Dit kan over zeer uiteenlopende zaken gaan.
Bijvoorbeeld: Een verkeerde of te late diagnose
Onvoldoende informatie verstrekken over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en eventuele alternatieven
Voorschrijven of verstrekken van verkeerde middelen
Schenden van het beroepsgeheim
Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag
2e Tuchtnorm: handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg
Deze norm gaat over het algemeen functioneren van de zorgverlener. Bijvoorbeeld:
Weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling
Onjuist declareren van rekeningen bij een ziektekostenverzekeraar
Onjuist optreden in de media, bijvoorbeeld het onnodig creëren van onrust

Meer informatie over de TCZ: TCZ Tuchtrecht

Aangesloten bij:    

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorgdraagt voor klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht, kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.NVPA.org) onder het kopje ‘voor clienten’.Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik je helpen?