Verhogen van werkgeluk

In onze samenleving wordt geluk steeds meer gezien als iets wat afhankelijk is van de levenskeuzes die een mens zelf maakt. Persoonlijke leefomstandigheden en geschiedenis zijn bepalend voor je geluksgevoel. Maar deze ‘hype om geluk’ lijkt steeds groter te worden en het idee dat je daar als individu en als werkgever invloed op hebt, leeft. Maar het leven is niet maakbaar. Als werkgever of organisatie wil je wel graag een tevreden werknemer en streef je hiernaar en ook als werknemer wil je graag plezier hebben in je werk. Je kunt wel werken aan het creëeren van meer werkgeluk. Bijvoorbeeld door een werkpleziertraject te volgen.

Werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

Op mijn zakelijke website www.duurzameinzetbaarheid.nl geef ik meer uitleg over de relatie tussen werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Ook vind je daar een traject voor zowel werknemers als werkgevers om te werken aan je werkplezier. Ben je werknemer en wil je graag meer werkgeluk ervaren? Dan kun je een zakelijk coachingstraject voor meer werkplezier voorleggen aan je werkgever. Het is ook vaak mogelijk om daarvoor een vergoeding aan je werkgever te vragen.

Een paar tips voor het creëeren van meer werkgeluk:

 • Respect en waardering: Geef medewerkers complimenten en geef ze het gevoel dat zij er toe doen. Als medewerkers ervaren dat ze er toe doen en met respect worden behandeld werkt dat positief.
 • Waardering kun je laten blijken door een teamuitje te organiseren of een klein cadeau te geven.
 • Geef feedback, fouten maken is juist een leermoment!
 • Luister naar je werknemer door een vraag te stellen: Hoe gaat het met je? Hoe was je vakantie? Hoe is het thuis als er bijvoorbeeld iemand ziek is. Toon belangstelling.
 • Autonomie. Het is belangrijk dat werknemers ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Mee kunnen praten over hun werk en zelfstandig kunnen werken geeft de werknemer een positief gevoel. Geef mensen de ruimte en ook de mogelijkheid om zelfstandig zaken op te pakken en hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • Laat medewerkers zoveel mogelijk vrij in hun werkwijze. Als dit lastig te realiseren is, kijk dan of medewerkers op andere fronten (bijvoorbeeld de inrichting van de werkplek) wel eigen inbreng kunnen krijgen.
  Hebben medewerkers het gevoel dat ze op de vingers gekeken worden door hun leidinggevenden? Inventariseer dan de mogelijkheden voor een verschuiving van ‘autocratisch leiderschap’ (controle en sancties) naar meer ‘participatief leiderschap’ (ondersteuning en vertrouwen), of bied leidinggevenden een training aan gericht op stijl van leidinggeven, effectief leidinggeven, coachend leidinggeven etc.
 • Het gevoel dat je werk ertoe doet. Mensen vinden het prettig om zinvol werk te doen, het gevoel te hebben dat ze in hun werk echt iets kunnen betekenen voor anderen.
  Geef positieve feedback en zorg ervoor dat mensen de ruimte krijgen om hun werk goed en zoveel mogelijk naar eigen inzicht te kunnen doen (zie vorige punt over autonomie). Ook belangrijk: maak als organisatie duidelijk wat de doelen zijn en zorg ervoor dat de leidinggevenden dat ook uiten. Als medewerkers de kernwaarden van de organisatie echt ervaren en zich daaraan verbinden zorgt dat voor meer zingeving.
 • Kansen om je te ontwikkelen en uitdaging. Voor de medewerkers die graag willen groeien, is het belangrijk om hierin te voorzien.
  Zorg voor voldoende afwisseling in het werk en bespreek regelmatig opleidingswensen en doorgroeimogelijkheden naar een andere functie.
 • Goede relaties op het werk. Een prettige sfeer en steun van collega’s en leidinggevenden is heel belangrijk voor het werkgeluk. Je hebt doorgaans dagelijks met je collega’s te maken. Dan is het wel zo fijn dat het onderling klikt, dat je steun ervaart én dat je geïnspireerd wordt. Laat merken als leidinggevende dat het werk van de medewerkers ertoe doet, maak medewerkers enthousiast voor het werk, heb oog voor de onderlinge samenwerking, kijk hoe je teams eventueel opnieuw kunt indelen en doe aan teambuilding.
 • Balans tussen werk en privé. Het is belangrijk dat medewerkers een goede balans kunnen vinden tussen de verantwoordelijkheden in de privésfeer en op het werk. Als de voorzieningen hiervoor vanuit de werkgever goed geregeld zijn, zorgt dit voor meer werkgeluk.
  Geef medewerkers zoveel mogelijk ruimte om hun werkuren zelf te bepalen, hou rekening met bijvoorbeeld mantelzorg en maak goede regelingen voor zorg- en ouderschapsverlof.