Team coaching

Als het niet goed in het team loopt of je wilt een soort APK voor je team, dan kan teamcoaching uitkomst bieden. Het gaat om het verbeteren van de onderlinge samenwerking waarbij het functioneren van het team centraal staat. Teamcoaching heeft als doel gezamenlijkheid in het team te brengen. Het motiveert de deelnemers om samen aan de slag te gaan. Hierdoor presteren zij beter en zullen zich gemotiveerder voelen wat bevorderlijk is voor de teamgeest.
Tijdens de teamcoaching zal er veel geoefend worden en vinden er gesprekken tussen de deelnemers plaats. Zij leren effectief te communiceren.
Tijdens onze eerste kennismaking zullen de specifieke doelen van teamcoaching besproken worden.
Belangrijk hierbij is:
In welke fase zit het team?
Wat zijn knelpunten?
Wat zijn de specifieke punten in dit team?
Teamcoaching wordt ook ingezet bij fusies.