Stappenplan Meldcode Kindermishandeling

Indien nodig zal ik dit Stappenplan uitvoeren waaraan ik verplicht ben vanuit mijn rol als proffesional

De meldcode is een stappenplan, waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt de professional houvast bij stappen als het aangaan van een gesprek met ouders of het inschakelen van hulpverlening.
De vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1 In kaart brengen van signalen.
Stap 2 Collega en/of Veilig Thuis Noord Oost Gelderland raadplegen.
Stap 3 In gesprek gaan met betrokkenen.
Stap 4 Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
Stap 5: Hulp organiseren of melden


-

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik je helpen?