Afronding Trauma EMDR therapie in combinatie met individuele therapie

De hulp die ik bij Bep heb gekregen heeft er voor mij voor gezorgd, dat ik mijn problemen heb kunnen accepteren en dat ik het goed kan relativeren. Door middel van EMDR heeft Bep mij de gebeurtenis laten herbeleven, zodat ik goed kon aangeven wat mijn gevoelens op dat moment waren. Deze gevoelens hebben wij besproken en kan het probleem daardoor nu veel beter naast mij neerleggen. Het luisterend oor wat ik nergens kon vinden, heeft Bep mij tijdens de sessies gegeven. Ik bedank haar erg voor de hulp.
Hartstikke bedankt voor alles!
Januari 2019


-