Kinderen

Sommige problemen  en angsten horen bij de leeftijd en gaan vanzelf weer over. Het ene kind lost problemen zelf op en het andere kind heeft een andere aanpak nodig. In de rol van ouder merkt u dat u de situatie niet meer kunt hanteren, het gedrag blijft bestaan en niets lijkt te werken. Het is belangrijk dit te bespreken met een deskundige. U kunt bij uw huisarts een afspraak maken of u kunt de vraag voorleggen via het contactformulier. Natuurlijk kunt u mij bellen voor informatie. In een gesprek kunnen we de situatie bespreken en kan ik mijn aanbod uitleggen. U hebt geen verwijzing nodig.

In het lijstje hieronder staan de onderwerpen die ik behandel in mijn praktijk:

Kind en angst voor bepaalde situaties;
Te weinig zelfvertrouwen, te weinig sociale vaardigheden;
Omgaan met boosheid en kritiek;
Verwerken van traumatische gebeurtenissen;
Kind en rouw;
Kind en echtscheiding, de verwerking en hoe om te gaan met deze verandering;
Een kind met faalangst;
Somberheid;
Opkomen voor jezelf;
Reageren op pesten;
Onzekerheid bij je kind;
Gevoeligheid;
Sociaal angstig in verschillende situaties;
Leren positief denken;
Aanleren van sociaal handig gedrag.

Werkwijze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meestal heb ik eerst een gesprek met de ouders en daarna een gesprek met ouder en kind samen. We bespreken wat het doel van de therapie/behandeling  is. Ik maak gebruik van diverse methoden en werkvormen. Dit is afhankelijk van de situatie. Het werkt over het algemeen erg goed om met thuisopdrachten te werken. Dit moet niet gezien worden als een grote tijdsinvestering, maar zo wordt uw kind eraan herinnerd aan zijn/haar situatie te blijven denken en werken. Ik maak gebruik van dierenmetaforen voor menselijk gedrag, vanuit de psychodrama. Verder werk ik met de Cognitieve gedragstherapie. Deze manier van denken leert de gedachten te veranderen van negatief naar positief. Bij faalangstklachten werk ik ook met huiswerkopdrachten en kinderen leren meer inzicht te krijgen in deze angst. Bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen kan ik gebruik maken van traumatherapie EMDR. Ik geef individuele therapie en groepstherapie. Verwerken kost vaak tijd. Mocht uw kind telkens weer in het oude patroon vallen, dan kan deze therapie een stuk in de goede richting zijn, zodat uw kind weer goed in zijn vel zit.