Jeugdigen

Pubers en adolescenten kunnen situaties meemaken waar ze erg mee kunnen worstelen. De ene jongere loopt makkelijk door deze periode heen, de andere jongere niet.

De problemen waar ze tegenaan kunnen lopen kunnen over onderstaande onderwerpen gaan:

Jongeren en angst voor bepaalde situaties;
Te weinig zelfvertrouwen, te weinig sociale vaardigheden;
Omgaan met boosheid en kritiek;
Verwerken van traumatische gebeurtenissen;
Jongeren en rouw;
Jongeren en echtscheiding, de verwerking en hoe om te gaan met deze verandering;
Faalangst;
Somberheid;
Opkomen voor jezelf;
Reageren op pesten;
Onzekerheid bij jongeren;
Gevoeligheid;
Sociaal angstig in verschillende situaties;
Leren positief denken;
Aanleren van sociaal handig gedrag en communiceren;
Zorgen maken om problemen van anderen;
Zichzelf de schuld geven;
Het nooit goed doen naar hun eigen idee;
Hoge eisen stellen;
Negatief zelfbeeld.