ACT

Acceptance Commitment Therapy

ACT behoort tot de stroming van de derde generatie gedragstherapie. ACT leert je op een zachtaardige en vriendelijke houding aan te nemen ten opzicht van alles wat je denkt en voelt en ervaart. Terwijl je hiermee aan de slag gaat binnen de therapie werk je tegelijkertijd aan je doelen en hetgeen jij wilt bereiken in je leven. ACT is toepasbaar bij veel psychische problemen.