Assertiviteitstraining

Assertiviteitstraining voor volwassenen. ‘En Nu Ik’

Inhoud training:

Dagelijks komen we in contact met andere mensen.
Voor sommige personen is communiceren gemakkelijk en anderen vinden dit lastig en voelen onzekerheid.
Innerlijke processen kunnen hierbij in de weg zitten zoals bijvoorbeeld negatieve gedachten over jezelf. Misschien heb je vervelende ervaringen opgedaan in het verleden, waardoor je je in bepaalde situaties niet meer vrij voelt om te zeggen wat je denkt. Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen, binnen je privéleven of in je werkomgeving. Ook kunnen angsten een rol spelen in verschillende situaties.
Als je je niet vrij voelt in het communiceren en misschien negatieve gedachten over jezelf hebt of gedachten invult voor anderen, ga je je gespannen voelen in het contact leggen met bekenden en/of onbekenden.

In de trainingsgroep EN NU IK ga je hieraan werken. Je leert na te denken over je gedrag en leert aandacht aan je persoonlijkheid te besteden, vandaar EN NU IK.
In deze training leer je vaardigheden die belangrijk zijn in het omgaan met anderen. Het versterkt je zelfbeeld en geeft je zelfvertrouwen en vermindert je angsten.
Je krijgt meer zicht op je manier van communiceren, je krijgt daardoor grip op je eigen handelen. Je wordt weer regisseur van je eigen leven.

Methodiek:

Ik maak gebruik van diverse werkvormen vanuit het psychodrama, de communicatietheorie en de cognitieve gedragstherapie. We werken in een groep aan je persoonlijke leerdoelen. Het voordeel van een groep is dat je je kunt herkennen in andermans situatie. Je wisselt ervaringen uit en oefent in de groep waardoor je het gevoel krijgt niet alleen te staan met je persoonlijke leervragen. Ook oefen je in je eigen situatie.

EN NU IK
– Zicht krijgen op je persoonlijk functioneren.
– Leren communiceren in verschillende situaties.
– Oefenen en uitwerken van situaties die in jouw leven spelen.
– Omgaan met je eigen angst.

Informatie:
Aantal deelnemers: Minimaal 6 tot 10
Aantal bijeenkomsten: 10 (2 uur)

Vergoeding:
Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging NVPA 100616 en RBNG 204628R.
Door een aantal zorgverzekeringen wordt deze therapie vergoed.
Op de website van de NVPA staat informatie over vergoedingen.
De vergoeding valt onder Alternatieve Zorg.
Je hebt geen verwijzing nodig.